Fiskalni štampač THERMAL

Kategorija: Fiskalni štampači

Proizvođač: Telefonija

Cena: 78000 RSD

Opis proizvoda
 •  THERMAL je razvijen da efikasno radi na mestima gde je brzina prodaje ključni faktor. THERMAL je kompatibilan sa sistemima u maloprodaji koji su bazirani na PC tehnologiji. Komunikacija sa terminalom ili PC računarom se odvija specijalnim komunikacionim protokolom preko RS232 priključka. Štampač omogućava štampanje izveštaja o izvršenoj transakciji putem kreditnih kartica, grafičkog loga, kao i brojne izveštaje vezane za rad prodavca. Robustan i tih mehanizam termalnog printera, ovaj model čini visoko kvalitetnim i prilagodljivim uređajem. 

  • Lako prilagođavanje postojećim SW aplikacijama, uz postojeći drajver
  • Jednostavan za upotrebu i programiranje
  • Moderan i kompaktan dizajn
  • Dimenzije prilagođene optimalnom radnom prostoru

  Tehničke karakteristike
  Korisnički displej: LCD, alfanumerički, 2x20 karaktera, pozadinsko osvetljenje
  Mehanizam printera: Termalni, 2-stanični, papir-57mm (37 karaktera u liniji)
  Brzina: 20 linija u sekundi
  Interfejs: PC, fioka za novac
  Broj artikala: 60 000-15 000 PLU (dinamički unos) 
  Tastatura: 4 tastera za osnovne izveštaje i podešavanja, za vreme i datum
  Napajanje: Eksterno – 230V/=15V i interna baterija (6000 linija)
  Dimenzije: 196 X 225 X 278mm
  Težina: 2,8kg